Forfatterarkiv: Peder Dreier

Generalforsamling Stationen

 Da vi ikke har kunnet afholde vores ordinære
  generalforsamling pga Corona indkalder vi hermed til: 

 ” Nødgeneralforsamling” 

 Torsdag d. 10. juni 2021 Kl: 19:00  På Stationen 

 Dagsorden iflg. Vedtægter

 Mvh
 Bestyrelsen

Stationen

Angående Generalforsamling 2021
Kære medlemmer
Ja – så er der gået et år med Corona og vi kan som sidste år ikke holde en
rettidig generalforsamling
Generalforsamlingen 2021 er udsat indtil videre.
Vi håber at kunne afholde den inden 1 Juli 2021.
Set i lyset af at der ingen aktivitet har været i det forgangne år har bestyrelsen
besluttet at 2020 kontingentet også gælder for 2021.
Skal måske konfirmeres på en kommende generalforsamling.
Mvh
Stationens Bestyrelse