Søndersognenes Borgerforening

fordi vi tænker på Søndersognene!

LIGE NU: Tirsdag 28. september: Snapseaften. Nærmere information følger.

 

GENEREL INFO OM BORGERFORENINGEN:

INFORMATION om borgerforeningens arrangementer og øvrige arbejde kan hentes på flere måder. Du kan følge Søndersognenes Borgerforenings side på Facebook, men denne hjemmeside er dog foreningens “hovedsæde” – så vil du være sikker på at få det hele med, er det hér, du skal holde øje.

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT: Medlemskab kan til hver en tid tegnes ved at rette henvendelse til én fra bestyrelsen. Hvem vi er, fremgår af rubrikken Bestyrelsen, som du kan klikke dig ind på via drop down-menuen foroven. Kontingentet er 150 kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige. Ved borgerforeningens arrangementer har vi altid skrivegrej med, så medlemskab kan tegnes på stedet. Herefter vil det enkelte medlem automatisk blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, når tiden er inde til fornyelse af medlemskabet. Ved indmeldelse midt i perioden kvoteres kontingentet. 

MOBILE-PAY: Søndersognenes Borgerforening har Mobile-Pay: 82188. Vores Mobile-Pay kan anvendes ved f. eks. indbetaling af kontingent eller når foreningen sælger forfriskninger ved arrangementerne. 

BESTYRELSEN: Følgende blev valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2018:  Sigrid Tarp, Erik Burmølle Knudsen, Holger Quist, Mogens Jensen, Chr. Birkebæk.  Referater kan læses under rubrikken Referater og korrespondance, som findes via drop down-menuen. 

Borgerforeningen flager på lørdag i anledning af Danmarks Befrielse.

Borgerforeningen flager gerne, men giv os venligst et praj forud for særlige anledninger.

BORGERFORENINGEN FLAGER på flagstangen overfor det gamle plejehjem  (Polarisvej/Orionsgade) ved særlige anledninger. Men vi kender ikke alt og alle. Så giv os gerne et praj, hvis vi skal flage på en mærkedag, f. eks. en rund fødselsdag i byen/oplandet, eller på halv stang ved dødsfald. 

REV. 26. AUG., SØNDERSOGNENES BORGERFORENING

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *