Søndersognenes Borgerforening

fordi vi tænker på Søndersognene!

høstLIGE NU: Der afholdes ordinær generalforsamling fredag 12. april kl. 10:00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård. Medlemmer er stemme- og opstillingsberettigede. Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

GENEREL INFO OM BORGERFORENINGEN:

Først en lille videohilsen fra bestyrelsen (klik på følgende link): Bestyrelsens præsentation 

INFORMATION om borgerforeningens arrangementer og øvrige arbejde kan hentes på flere måder. Du kan følge Søndersognenes Borgerforenings side på Facebook, men denne hjemmeside er dog foreningens “hovedsæde” – så vil du være sikker på at få det hele med, er det hér, du skal holde øje. Udbyderen af uglev.dk (Infoland) arbejder på en app, så det i løbet af 2018 bliver let og enkelt at betjene sig af denne hjemmeside på mobiltelefonen. 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT: Medlemskab kan til hver en tid tegnes ved at rette henvendelse til én fra bestyrelsen. Hvem vi er, fremgår af rubrikken Bestyrelsen, som du kan klikke dig ind på via drop down-menuen foroven. Kontingentet er 150 kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige. Ved borgerforeningens arrangementer har vi altid skrivegrej med, så medlemskab kan tegnes på stedet. Herefter vil det enkelte medlem automatisk blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, når tiden er inde til fornyelse af medlemskabet. Ved indmeldelse midt i perioden kvoteres kontingentet. 

MOBILE-PAY: Søndersognenes Borgerforening har Mobile-Pay: 82188. Vores Mobile-Pay kan anvendes ved f. eks. indbetaling af kontingent eller når foreningen sælger forfriskninger ved arrangementerne. 

BORGERFORENINGENS E-MAILADRESSE: sondersognene@gmail.com. Vi vender tilbage med svar, så hurtigt vi kan.

BESTYRELSEN: Følgende blev valgt til bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling i februar:  Sigrid Tarp, Erik Burmølle Knudsen, Holger Quist, Louise Brusgaard, Chr. Birkebæk. Et konstituerende bestyrelsesmøde fandt sted 6. marts d. å., og referatet kan læses hér: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Andre referater kan læses under rubrikken Referater og korrespondance, som findes via drop down-menuen. 

Borgerforeningen flager på lørdag i anledning af Danmarks Befrielse.

Borgerforeningen flager gerne, men giv os venligst et praj forud for særlige anledninger.

BORGERFORENINGEN FLAGER på flagstangen overfor det gamle plejehjem  (Polarisvej/Orionsgade) ved særlige anledninger. Men vi kender ikke alt og alle. Så giv os gerne et praj, hvis vi skal flage på en mærkedag, f. eks. en rund fødselsdag i byen/oplandet, eller på halv stang ved dødsfald. 

REV. 10. APRIL 2019, SØNDERSOGNENES BORGERFORENING

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *